Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Cito-toetsen in groep 4

Cito-toetsen in groep 4

Allerlei informatie over de Cito-toetsen in groep 4.


Cito-toetsen in groep 4

Publié le 17 Septembre 2020, 12:33pm

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. De eerste toets is in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder of opvoeder over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Zo bent u duidelijk geïnformeerd over het oefenen van de Cito-toetsen in groep 4.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat betekent onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Waarom neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te brengen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg en naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Ook is de Cito-toets van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt aan bod in de reguliere lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina. 

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op de Cito-toetsen van het vierde leerjaar.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents